ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
เซรามิก
 
ทอผ้า
 
ปักผ้า
 
ไม้แกะสลัก
 
เลี้ยงผึ้ง
 
หม่อนไหม
 

สถานที่ท่องเที่ยว วัดปลายนาหลวง

คลิก,,,,,ดูรูปภาพและประวัติได้ที่นี่ครับ