โครงการพื้นที่รอยต่อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แม่นึงจ๋า🌿

โพสต์โดย อ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง บ้านทุ่งแท่น ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2020